1.11. 2020

Kvůli epidemii Covid-19 a vládním opatřením dochází v posledních týdnech znovu i k změnám ve způsobu, jak pracujeme. Možná máte doma malé dítě, na které musíte dohlédnout kvůli zavřeným školám, nebo byl vládními opatřeními zasažen zaměstnavatel a ubyla mu práce. Nebo pracujete z domova, pokud to Vaše práce umožňuje. Níže uvádím stručný přehled nejčastějších situací, ke kterým kvůli epidemii a vládním opatřením dochází:

HOME OFFICE

Dnes běžná záležitost. Samozřejmě jde jen tam, kde to umožňuje povaha práce, obvykle to je práce s na počítači. Zaměstnavatel a zaměstnanec se na němu musí dohodnout, takže ho nejde jednostranně nařídit nebo vymáhat.

DOVOLENÁ

Můžete čerpat dovolenou, pokud Vám ještě zbývá. Lze doporučit dohodu o čerpání dovolené (jinak dovolenou určuje zaměstnavatel tak, že Vám termíny čerpání oznámí písemně aspoň 14 dnů předem).

OŠETŘOVNÉ

Ošetřovné můžete dostat, pokud pečujete o dítě mladší 10 let, pokud dítě onemocnělo, utrpělo úraz (nebo pokud je škola uzavřena z důvodu mimořádného opatření kvůli Covidu-19).

Je to dávka nemocenského pojištění a dostanete 60 % z vyměřovacího základu. Bohužel ji ale nebudete dostávat po celou dobu trvání uzavření škol, ale maximálně 9 kalendářních dnů,(případně osamělým rodičům může být za určitých podmínek dávka poskytována až 16 kalendářních dnů).

KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ

Krizové ošetřovné vzniklo letos jako reakce na uzavření škol kvůli Covidu-19 a na skutečnost, že standardní ošetřovné se poskytuje jen na krátkou dobu. Proto byl přijat nový zákon, podle kterého můžete získat tzv. krizové ošetřovné 70 % (minimálně 400 Kč na den) po dobu uzavření školy, kterou dítě navštěvuje.

KARANTÉNA / PRACOVNÍ NESCHOPNOST

Pokud jste v nařízené karanténě (např. kvůli kontaktu s nakaženým atd.) nebo v pracovní neschopnosti (tj. pokud onemocníte), máte nárok na 60 % průměrného výdělku. Dávku budete dostávat od zaměstnavatele 14 kalendářních dnů, poté budete dávku dostávat z nemocenského pojištění.

ČÁSTEČNÁ NEZAMĚSTNANOST A UZAVŘENÍ PROVOZU ZAMĚSTNAVATELE

Jde o situaci, kdy se zaměstnavateli snížil odbyt jeho výrobků nebo poptávka po jeho službách, a proto pro Vás nemá dost práce. Zaměstnavatel může snížit náhradu mzdy až na 60 % průměrného výdělku. To může zaměstnavatel provést jen po dohodě s odborovou organizací, pokud u něj odborová organizace působí. Pokud u zaměstnavatele odborová organizace není, tak stačí jen rozhodnutí zaměstnavatele (ve formě vnitřního předpisu).

Naopak pokud má zaměstnavatel zavřeno, tak musí zaměstnanci platit 100 % průměrného výdělku.

POMOC ZAMĚSTNAVATELŮM S NÁZVEM „ANTIVIRUS‟

Kromě home officu a snad dovolené mohou výše uvedené dávky a náhrady vést k velké finanční zátěži zaměstnavatelů, kteří musí platit (alespoň částečně) zaměstnance, kteří reálně nemohou pracovat. Stát se snaží pomoci s programem „Antivirus‟, který je prodloužený do 31.12.2020.

Stát v rámci tohoto programu proplatí (při splnění podmínek):

  • 60 % náhrady mzdy u částečné nezaměstnanosti nebo prostojů (ale nejvíce 39 tis Kč na měsíc na jednoho zaměstnance)
  • 80 % náhrady mzdy v případě karantény zaměstnance (maximálně než 29 tis Kč na měsíc jednoho zaměstnance)
  • 100 % náhrady mzdy zaměstnance z důvodu nuceného uzavření provozu kvůli mimořádnému opatření (ale ne více než 50 tis Kč na měsíc na jednoho zaměstnance).

Samozřejmě v programu jsou i podmínky, které je třeba splnit, takže doporučuji přípravu na straně zaměstnavatelů nepodcenit.

 

Na závěr dodávám, že jde jen opravdu o krátký přehled a že pro jednotlivé případy mohou existovat další podmínky, na které v tomto článku nebyl prostor, nejde tedy o vyčerpávající popis.