Rozvod není příjemná záležitost, nicméně statisticky se s ním setká vysoké procento párů. V tomto případě se stručně podíváme, jak to funguje v praxi, a to i ohledně dětí a majetku ve společném jmění manželů.

Rozvod se už tradičně rozlišuje na tzv. sporný a nesporný rozvod. „Nesporný rozvod“ znamená, že se Vás soud vůbec nebude ani ptát, co se stalo, zatímco u „sporného rozvodu“ soud příčiny rozvratu manželství zjišťuje. Nesporný rozvod lze uskutečnit až po 1 roce trvání manželství a pokud spolu manželé aspoň 6 měsíců nežijí (myšleno nežijí jako manželé).

Sporný rozvod nastává, když se manželé nedohodnou (například na péči o děti). Kvůli rozporům mezi manželi bývá sporný rozvod jako řízení delší a také vypjatější než u rozvodu nesporného, což ale rozhodně neznamená, že se sporný rozvod nedá dobře zvládnout.

ČASOVÝ POSTUP

V rozvodových záležitostech je třeba také respektovat určitou časovou posloupnost kroků a řízení, a to (i) ve vztahu k dětem i (ii) ve vztahu ke společnému majetku – tyto posloupnosti se od sebe liší:

a) Řízení o dětech a navazující řízení o rozvodu

Ať už jde o rozvod sporný či nesporný, u obou platí jedna základní poučka pro případ, že manželé mají společné děti – dokud nemáte rozsudek upravující péči o děti pro dobu před rozvodem a po rozvodu, tak Vás žádný soud nerozvede.

Nejdříve tedy bude první soudní řízení, ve kterém se budou řešit děti. Až po ukončení řízení o dětech může probíhat rozvodové řízení. Tohle platí pro rozvod sporný i nesporný (akorát u nesporného rozvodu musí řízení o dětech skončit dohodou, aby byl nesporný rozvod možný).

A samozřejmě logicky – pokud děti nemáte, tak se řeší rovnou rozvodové řízení.

b) Rozvod a majetek

Zde je odlišnost sporného a nesporného rozvodu dost patrná.

Podmínkou nesporného rozvodu totiž je, že soudu předložíte dohodu o úpravě svých majetkových poměrů, bydlení a případného výživného pro dobu po rozvodu. Tedy majetek je třeba řešit ještě před rozsudkem soudu o rozvodu.

Naproti tomu u sporného rozvodu se vypořádání společného jmění manželů řeší až po rozvodu a je možné ho řešit soudně nebo dohodou. Pokud ale nedojde k vypořádání ani do 3 let od rozvodu, pak platí následující domněnky:

  • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho, kdo je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,
  • ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,
  • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

Takže nezapomeňte na tříletou lhůtu k vypořádání, pokud Vám výše uvedené domněnky vypořádání nevyhovují!

Závěrem zdůrazňuji, že tento článek poskytuje jen obecný a jednoduchý přehled, nejsou v něm řešeny detaily, které mohou být podstatné pro danou věc (přesnější průběh jednotlivých řízení, forma jednotlivých dohod apod.).

JUDr. Lucie Straková

advokátka & zapsaná mediátorka