V souvislosti s pandemií koronaviru přechází i právní služby čím dál více do on-line prostoru. Kvůli omezení kontaktů mezi lidmi je tento postup logický, navíc prostředky komunikace na dálku v dnešní době umožňují poskytovat služby zpravidla bez nutnosti osobních jednání. Proto on-line komunikace není na újmě kvalitě služeb a ještě Vám ušetří čas strávený cestou a náklady na cestování, takže je to efektivní.

A co vše můžeme vyřešit přes internet? Vlastně skoro vše. Samozřejmě se může stát, že v některých případech bude nutné osobní setkání (třeba u osobního soudního jednání, podpisy smluv, vyžadují-li úředně ověřené podpisy apod.). Do doby setkání lze ale vše provést elektronicky.

Můžeme spolu například řešit on-line tyto záležitosti:

  • SEPIS A REVIZE SMLUV
  • PŘÍPRAVA ŽALOB, ODVOLÁNÍ, VYJÁDŘENÍ A JINÝCH NÁVRHŮ DO SOUDNÍCH ČI JINÝCH ŘÍZENÍCH, VČETNĚ PŘEVZETÍ VAŠEHO ZASTUPOVÁNÍ ČI KOMUNIKACE S PROTISTRANOU
  • PŘÍPRAVA STANOVISEK, POSOUZENÍ VAŠICH PŘÍPADŮ

Níže uvádím své kontakty:

JUDr. Lucie Straková, advokátka a zapsaná mediátorka