Pokud se plánujete rozvádět, mohou Vám přijít vhod služby advokáta i mediátora. Každý ale  funguje jinak a poslouží Vám v jiných záležitostech. K čemu se Vám tedy hodí advokát a k čemu  mediátor? 

Mediátor 

Mediátora využijete, když se s manželem nebo manželkou chcete dohodnout, ale sami se stále  dohodnout nedokážete. Pokud máte děti, tak můžete řešit dohodu o péči o děti, výživné, také  můžete s mediátorem řešit vypořádání majetku apod. Mediátor Vám sice nenabízí řešení, ale  vytváří Vám prostor pro efektivnější komunikaci, kdy se v řadě případech skutečně povede  dohoda. 

Pokud se dohodnete, můžete dát dohodu na papír přímo u mediátora. Pokud ale mediátor  není současně advokát, je možné, že po právní stránce budete ještě potřebovat dohody  „doladit“ pro soudy, s čímž Vám pomůže právě advokát. Jen dodávám, že když si vyberete  mediátora, který je současně advokát a který Vám provede mediaci, tak už nemůže žádnou ze  stran zastupovat jako advokát, tj. jako advokáta musíte vybrat jinou osobu. 

Advokát 

Jak už je uvedeno výše, advokát Vám připraví „právní dokumenty pro soud“, když budete mít  dohodu a může Vás před soudem zastupovat. Advokát Vás může ale zastupovat, i když se  nedohodnete, tedy když budete mít sporný rozvod. I advokát Vám může pomoci uzavřít  dohodu, na rozdíl od mediace může advokát s protistranou více „vyjednávat“. Proces  vyjednávání advokátní a mediační dohody se ale liší. 

Využít všechny možnosti? 

Abyste se dohodli, můžete využít služeb mediátora i advokáta. Mediátor Vám pomůže se  dohodnout a sepíše „noty“ pro advokáta. Advokát zajistí tu právní stránku, přípravu  dokumentace a zastoupení u soudu. Jen je důležité, že mediátora a advokáta nikdy nemůžete  mít v jedné osobě, i když je mediátor současně advokátem (nejde sedět „na dvou židlích“).  V tom případě Vám ale mediátor-advokát může doporučit jiného advokáta, kterého zná a u  kterého ví, že Vám už předjednanou dohodu jen tak bezdůvodně „nezatrhne.“ 

Advokacie a mediace tak mohou být službami, které se hezky doplňují a které Vám pomohou  se rozvést klidně, což bývá právě nejvíce v zájmu dětí.  

A když se nedohodnete? Stává se, 100 % rozvádějících se párů se opravdu nedohodne, někdy  na jedné ze stran není vůle, je to příliš komplikovaný případ apod. V tom případě může Vaše  zájmy chránit advokát. 

Já osobně vykonávám advokacii i mediaci, tak se na mě můžete obracet v obou věcech. Pokud  se na mě obrátíte jako na advokáta, mohu Vám doporučit vhodného mediátora a naopak –

pokud budete chtít využít mých služeb na mediaci, pak Vám ráda doporučím rozumného  advokáta.  

JUDr. Lucie Straková, advokátka  

zapsaná mediátorka & zapsaná rodinná mediátorka