V současné době řadu z nás čeká očkování proti Covid-19, někteří dokonce už očkováni jsou. Výměnou za očkování v budoucnu budeme získávat výhody oproti neočkovaným ve formě tzv. covid pasů. Kdo bude mít covid pas, bude nejspíš moci volněji cestovat a jeho život se zřejmě přiblíží životu před epidemií. Kdo mít covid pas nebude, bude dále ve svém životě omezen, případně se bude muset pravidelně podrobovat testům. Samozřejmě je ještě otázkou, jakou konkrétní podobu tato pravidla získají. V jednotlivých zemích se přitom budou i lišit. Některá pravidla mohou být i dost výrazně odlišná a nesmyslná. Příkladem nesmyslnosti jednoho z těchto budoucích pravidel je aktuální stanovisko pro cesty ze Švýcarska a Lichtenštejnska:

POZOR PŘI CESTÁCH ZE ŠVÝCARSKA A LICHTENŠTEJNSKA DO ČR. V tomto směru platí jiné podmínky a pravidla pro vstup na české území. Švýcarsko i Lichtenštejnsko jsou i nadále českými úřady označovány jako „červené“ země, tj. s vysokou mírou rizika nákazy, a negativní testy a karanténa jsou i nadále po příjezdu do ČR vyžadovány.

Z této povinnosti jsou osvobozeny od 4. 5.2021 ty osoby, které jsou již plnohodnotně očkovány – od 2. dávky vakcíny u nich uplynulo již 14 dnů – a zároveň disponují certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování. Jinými slovy osoby očkované ve Švýcarsku či Lichtenštejnsku nedisponují certifikátem o provedeném očkování od českých úřadů, a tudíž pro ně platí povinnost testování na COVID-19 i absolvování karantény v takovém rozsahu, v jakém ji požadují české úřady: Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR.“[1]

Z uvedeného je tak patrné, že Česká republika nebude uznávat očkování na Covid-19 provedené ve Švýcarsku ani v Lichtenštejnsku. To však nebude platit jen pro Švýcarsko a Lichtenštejnsko, ale i pro očkování z jiných států. Ministerstvo vnitra uvádí, že aby se člověk mohl vyhnout testování a karanténě, bude vyžadován certifikát o očkování z ČR.[2] Skutečnost, že k výjimce z testování a karantény bude nutný vždy jen certifikát o očkování z ČR vydaný českými úřady, je dokonce již zakotvena v ochranném opatření ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-76/MIN/KAN z 3.5.2021 (bod 7 tohoto ochranného opatření).

Přitom dostáváte ve všech zemích stejnou vakcínu, v čem je tedy rozdíl, jestli Vám jí píchnou v Čechách nebo jinde ve světě? Odpověď je úplně jednoduchá – žádný rozdíl v tom totiž není. Jde o další z nelogických a nesmyslných opatření.

To, že budeme mít dvě skupiny lidí – lidi s covid pasem (kteří se byli ochotni nechat naočkovat) a lidi bez covid pasu (kteří očkování nechtěli), bych snad v některých případech pochopila (ačkoliv i tato pravidla bude nutné pečlivě zvážit). Ale co pochopit nejde, je fakt, že bez jakéhokoliv spravedlivého důvodu si v Čechách vytvoříme další skupinu – očkovaní lidé, kterým tzv. covid pas nedáme, protože si dovolili očkovat se jinde než v Čechách. Nebo budou lepší a horší covid pasy? Toto se samozřejmě ještě detailně neřešilo, ale tendence upozadit očkování ze zahraničí je patrná. Mluvilo se už o tzv. očkovací turistice – takže shrňme si to – očkovací turistika Vám k ničemu nebude, pokud se opatření a přístup ministerstva nezmění (čemuž alespoň prozatím nic nenasvědčuje).

A CO NA TO ZÁKON?

Z mého pohledu jde v tomto případě o jednoznačnou diskriminaci (i ve smyslu českého antidiskriminačního zákona). Tato diskriminace přitom nemá žádný „legitimní cíl“, protože očkování stejnou vakcínou v ČR a v zahraničí je z pohledu ochrany před Covid-19 naprosto rovnocenné.

Ministerstvo zdravotnictví v ochranném opatření uvádělo, že zahraniční certifikáty o očkování se nebudou uznávat proto, že neexistuje způsob ověření pravosti zahraničních certifikátů. Taková chabá argumentace dle mého názoru ale neobstojí, a to minimálně v případech, kdy půjde o očkování z evropských zemí.

Nejsem a priori proti opatřením na ochranu proti epidemii, ale mělo by jít o opatření v maximální možné míře nediskriminační; o opatření, která nejsou nelegální a protizákonná. Nejedná se přitom o první případ, kdy ministerstvo, respektive vláda, vydává nelegální opatření v rámci epidemie – i soudy už řadu opatření zrušily. Možná tedy zruší soud i toto opatření, pokud bude podána příslušná žaloba.

ZÁVĚR

Na závěr už snad ani není co dodat. Dodávky vakcín do ČR oproti řadě jiných států značně zpožděné, a to například právě ve srovnání se Švýcarskem (jednou ze zemí s nejlepším zdravotnictvím na světě). Dokonce ale i když si v tomto zahraničním státě (třeba ve Švýcarsku) můžete zařídit očkování, tak Vám v Čechách nebude k ničemu.

Komu zvoní hrana? Covidové očkovací turistice určitě. A Vy se hezky zařaďte do naší české dlouhé fronty na očkování a držte „pusu“ a krok.

 

JUDr. Lucie Straková, advokátka

[1] Pravidla pro cesty do Švýcarska a Lichtenštejnska [online]. [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: https://www.mzv.cz/bern/cz/viza_a_konzularni_informace/pobyt_a_cesty/pravidla_pro_cesty_do_svycarska_a_2.html

[2] Koronavirus – informace MV [online]. [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx